Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


Råvaruplanket

Råvaruplanket — Trump mot världen

Trump mot Europa underminerar diplomatin
President Trumps förhandlingsstrategi har blivit vida känd. Att driva många förhandlingar med höga insatser parallellt med liten sannolikhet att vinna dem alla må varit ett framgångskoncept som privat affärsman. Att driva USA:s utrikespolitik med samma metodik har rubbat världsordningen såsom vi känt den sedan andra världskriget. Europa har försökt sätta hårt mot hårt och värna sin suveränitet och fått lära sig att om man söker en hjälpande hand, får man börja leta i änden på sin egen arm.

Trump mot Kina driver bred råvaruinflation
Handelskriget mot Kina har växlat fram och tillbaka men nu nått en fas där strategin ligger klar och ”skottet i Sarajevo” avfyras den 6e juli då tullarna ska införas, en kort frist för att hoppas på genombrott i skyttegravarna. USA skjuter in sig på Kinas ambitioner att lättra i värdekedjan medan Kina skjuter in sig på USA:s export av råvaror. Med tullar på allt från sojabönor och kött till bilar kommer inflation både från råvaror och konsumtionsvaror.

Trump mot Iran driver oljepriset
Efter 18 månaders produktionssänkning bytte OPEC fot under årets första möte i Wien. Den utökade gruppen OPEC+ återgår till målet på 1,8 Mbpd. Det betyder i praktiken att de starka länderna får öka produktionen och kompensera för att de svaga länderna ofrivilligt sänkt produktionen mer än avtalat. Saudi har därmed bäddat för att kunna vara med och ta Irans marknadsandel
när sanktionerna slår till från USA i november. Oljepriset steg på beskedet när reservkapaciteten hos OPEC minskar ytterligare.

Trump mot NAFTA driver jordbruksråvaror
Trumps hårdnackade retorik mot grannländerna och hånfullheten mot Kanada efter G7-mötet har potential att leda till Naftas sammanbrott och motaktioner i form av tullar från Mexiko och Kanada på USA:s export av soja och majs, vilket bäddar för matprisinflation.

Martin Jansson, Strategist | nija03@handelsbanken.se

Råvaruplanket — Politiken tar över råvarumarknaden

Trump, Xi och MBS
Efter två års prisuppgångar på råvaror, helt i linje med den globala konjunkturens frammarsch med den starkaste, synkroniserade tillväxten på många år, ser nu politiken ut att ta över. Trump inför tullar på stål och aluminium i världens största ekonomi. Xi Jinping har utropats till president för resten av sitt liv i världens största producent och konsument av råvaror. Kronprins Mohammed Bin Salman har utmanövrerat sina motståndare i Riyad och styr OPEC med järnhand. Om konjunkturen drev råvarorna hit har politiken större inflytande framöver.

Kinas nedgång rullas fram
Förväntningarna på Kina för 2018 har varit lågt ställda, hittills har dock data överraskat positivt. Det fanns en osäkerhet kring tillväxtmålet då Xi lagt mindre fokus på det under senare tid. Tillväxtmålet ligger dock kvar på "omkring 6,5" att jämföra med "omkring 6,5% eller högre om möjligt" som gällde 2017. Tillväxtmålets betydelse har ändå spelats ner men det faktum att det finns kvar gör att Kina kommer fortsätta styra ekonomin mot målet framöver, antagligen fram till 2020.

OPEC åker gratis på Venezuelas kollaps
OPEC:s genomförandegrad med avtalet om att sänka produktionen steg till 147% i februari, högsta sedan avtalet inleddes januari 2017. Krisen i Venezuela accelererar och minskar oljeproduktionen så pass mycket att oljemarknaden kan gå mot underskott i marknadsbalansen under året. Venezuela ligger bakom att OPECs genomförandegrad är nästan 50% högre än avtalat. Vi tror fortfarande att oljepriset är på väg ner men höjer vår tro vid slutet av 2018 från USD 50 till USD 55.

Martin Jansson, Strategist | nija03@handelsbanken.se

Råvaruplanket — Kinafrossa inför 2018

Kina och OPEC-feber 2017
Råvarupriser har stigit markant under 2017, främst är det basmetallkomplexet som handlas omkring 20% högre sedan Kinas ekonomi utvecklats starkt i bakvattnet av 2015 och 16 års stimulanser. Oljepriset har också stigit, dock bara 8% över året men 35% sedan årets botten i juni. För olja har de fallande globala la-gernivåerna varit avgörande, marknadens betydande överskott ser ut att var under avveckling och balans närmar sig. OPEC har fått hela äran och förlängningen av OPEC-avtalet hyllades av marknaden.

Kinafrossa 2018
Vi tror att Kinas pågående produktionsreform kommer vara en mer långsiktig, strukturell förändring i råvarumarknaden än vad som initialt annonserats. Genom att minska på överproduktionen av vissa råvaror kan Kina slå två flugor i en smäll: lönsamheten stiger för de producenter som får vara kvar och luften blir bättre vilket gynnar alla.

Trots det ser första halvåret 2018 kritiskt ut för Kina. Stimulansinjektionen har slutat verka, uppgången i bostadspriserna har stannat av i de stora städerna, inve-steringarna har minskat både från statliga och privata bolag. Mer stimulanser kommer säkert men först måste det blir sämre, vilket betyder att nästa stimulansvåg är att vänta tidigast andra halvåret 2018. Fram till dess ser vi risk för tillfällig dipp i basmetaller.

Motvind i öknen
Även oljepriset står inför en nedgång när säsongs-mönstret för den påbörjade lagernedgången byter rikting och börjar stiga under första kvartalet. Skifferoljan står också inför ökad aktivitet när höstens högre oljepris slår igenom med början i fler riggar till fälten. Vi har ett oljepris på USD 51 för 2018.

Martin Jansson, Strategist | nija03@handelsbanken.se

Råvaruplanket — Utbudssidan balanserar marknaden

Kinas reformer stärker priserna
Råvarupriserna har stigit markant, den här gången är det utbudssidan av prisekvationen som driver åter-hämtningen snarare än efterfrågan. Oljemarknaden har just nu medvind från stark efterfrågan, lagernivåer som faller och produktion som fortfarande är hög men inte längre stiger. Industrimetaller stiger i pris efter att Kina börjat skära ner på produktionen för att förbättra luftkvalitén.

Förväntningar på starkare utveckling i Kina inför den kommande partikongressen den 18:e oktober gör att vissa råvarupriser kan ha stigit lite extra, men vi tror att produktionsreformen i Kina är en långvarig faktor som motiverar högre  jämviktspris för flera råvaror.

Neddragningarna här för att stanna
Genom att minska på överproduktionen av vissa råva-ror kan Kina slå två flugor i en smäll: lönsamheten stiger för de producenter som får vara kvar och luften blir bättre vilket gynnar alla.

Järnmalm och kol har stigit mest och är också de rå-varor där Kina minskat produktionen mest. Även stål och aluminium stiger drivet av samma fenomen. Ned-stängningar av aluminium har tagit ut sin rätt och nu är tillväxten av aluminiumproduktion i Kina negativ.

Martin Jansson, Strategist | nija03@handelsbanken.se

Råvaruplanket — June 28, 2017

För sent att sälja till midsommar
Mellan nyår och midsommar föll Brentoljan nästan 25%. De flesta basmetaller ligger fortfarande på plus även om uppgången kommit av sig. Samtidigt har riskförsäkringen guld stigit 10% under årets första halvår. Vad har hänt? Jo den globala, självuppfyllande återhämtningen har kommit av sig.

Kortvarig Trumpyra
Optimismen efter det amerikanska valet i november förra året har allmänt betraktats som en "Trump trade". Initialt visade USA bättre ekonomisk statistik men det var i hög grad en effekt av stigande oljepris, uppgång i Kina och QE, snarare än Trump. De här tre drivkrafterna har tillsammans haft kraft att lyfta ekonomin och tillväxtförväntningarna, men effekten har nu avtagit och Trump ser ut att få svårt att kompensera för det. USA:s konjunktur har ett ganska starkt samband med förändringen i oljepriset sedan skifferboomen 2010. Årets nedgång i oljepriset kommer därmed tynga USA-data under andra halvåret.

Förtroendet för OPEC är svagt
Det halvårsvisa OPEC-mötet i Wien gav ett styrkebesked från den växande kartellen som aldrig har haft en bredare uppgörelse - 24 länder deltar. Det hjälper dock föga när den växande producenten, USA, står utanför kartellen. Lagren faller inte som OPEC önskar och vi behåller USD 40 som riktmärke för oljepriset vid årets slut.

Basmetallerna följer Kinas minicykel
Kinas återhämtning verkade solid under första kvartalet men april och maj månads makrodata visar att tillväxttoppen för den här cykeln ligger bakom oss.

Martin Jansson, Strategist | nija03@handelsbanken.se