Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


Råvaruplanket

Råvaruplanket — Den heliga treenigheten för 2017?

Kina, Trump och OPEC
Under 2016 har tre starka drivkrafter utkristalliserats och drivit råvaror till bästa tillgångsslag med råvaruindex upp 30% i USD. För 2017 tror vi bara en mäktar med att överträffa förväntansbilden, det är inte Trump eller Kina - utan OPEC.

OPEC överträffade förväntningarna
Det halvårsvisa OPEC-mötet i Wien gav ett styrkebe-sked från den slumrande kartellen. Ett paket med tre starka komponenter presenterades; produktionskvoter för varje medlemsland, tak för Iran och ett avtal med icke-OPEC, där Ryssland står för största sänkningen. Marknaden tvivlar på implementeringen, historiskt har OPEC levererat 80% av avtalade sänkningar. Vi tror på OPEC den här gången och ser en oljemarknad i god balans under andra halvåret vilket leder till ett snitt-oljepris på USD 60 för 2017, en kraftig höjning från tidigare prognos på USD 40.

Kina +Trump = basmetaller
Kinas återhämtning det här året kommer från riktade stimulanser mot fastighetsmarknaden och infrastruktur under 2015. En gammal, välbeprövad metod som konsumerar mycket industriella metaller. Kina har nu börjat kyla ner fastighetsmarknaden vilket kommer att vara ledande för lägre tillväxttakt i investeringar i infra-struktur under 2017. Trumps tillträde som president kommer sannolikt öka förväntningarna ytterligare under Q1 men sedan finns det risk för besvikelse både i USA och Kina. Zink och nickel står starka i utbudssidan av prisekvationen medan koppar och aluminium kommer tyngas av hög produktion. Vi tror på ett högre medelpriser för alla basmetaller under 2017 jämfört med 16 men ser spotpriserna som väl höga för alla utom nickel.

Martin Jansson, Strategist | nija03@handelsbanken.se

Råvaruplanket — Med stöd från Kina och OPEC

OPEC byter strategi
Inte sedan brinnande finanskris 2008 har OPEC enats om att sänka produktionen av råolja. Överraskningen efter beslutet att byta två års medvetet låga priser till ett försöka att minska produktionen vid det extra mötet i Alger i slutet av september var total. Något höll på att hända givet Saudiarabiens förändrade retorik inför mötet. Landet har hamnat allt mer i kläm efter två års budgetunderskott. Maktkampen med Iran har spelat ut i Irans favör och Saudiarabien valde till slut att göra en kovändning. Nu ska mycket bevisas, historiskt har alltid implementering varit svårare än beslut för OPEC, men vi tror diskussionerna räcker för att ge oljan stöd med omkring USD 10 och höjer vår tro från USD 40 till USD 50 vid slutet av året.

Kinas "minicykel" börjar bli en "mediumcykel"

Basmetallerna som grupp har nu stigit tre kvartal på raken. Det har inte hänt sedan återhämtningen efter finanskrisen i slutet av 2010 till början av 2011. Kinas återhämtning det här året kommer från riktade stimulanser mot fastighetsmarknaden och infrastruktur under 2015. En gammal väl beprövad metod som konsumerar mycket industriella metaller. Vi trodde tidigare att cykeln skulle börja mattas i slutet av året men data fortsätter komma in på bra nivåer och vi tror därför på fortsatt stigande priser för basmetaller.

Slår Fed till i december?

Senaste vågen av bankrelaterad finansiell tumult i Europa med Deutsche Bank i centrum har inte väckt investerares behov av säker hamn i guld på samma sätt som tidigare. Sedan ett kraftigt kliv upp efter Brexit-valet har guld hamnat under svag press. Vi tror att marknadens förväntningar om en höjning från Fed i december skapar en tillfällig ovilja till guld. Efter en höjning ser vi nya möjligheter för guld och silver men utgångsläget är sämre i år då endast en räntehöjning är annonserad för 2017.

Martin Jansson, Strategist | nija03@handelsbanken.se

Råvaruplanket — Politiska spel avgör råvarornas andra halvår

Utbudsstörningar balanserar oljemarknaden
Sedan mars då vi trodde att nästa rörelse för oljan skulle bli ner har oljan stigit kraftigt. Ökad aktivitet i skifferfälten som vi väntade oss då, har börjat synas nu istället, nästan tre månader senare. Det vittnar om hur pressade skifferproducenterna har varit. Samtidigt har utbudsstörningar snabbt förbättrat marknadsbalansen. Andra halvåret blir nu ett svårt vågspel på hur Nigeria och Venezuelas komplexa produktion utvecklar sig. Vi tror fortfarande att priserna kommer ner något, men inte så mycket som i mars och vi ser helt klart ökad risk på uppsidan i vårt prisantagande med Brent kring USD 40 i slutet av året.

Basmetallerna spretar
Av våra "key case" detta år, stigande zink och nickelpriser har zink tagit fart och stigit med 30 % så här långt. Nickel ligger dock kvar trots att marknadsbalansen ser allt mer ansträngd ut. Efter zinkuppgången håller vi nickel som främsta råvara med chans att stiga 15 % i pris till slutet av året med vårt prismål på USD 10600. Zink håller vi kvar på USD 2200 och koppar tar vi ner från USD 5000 till USD 4500 då gruvbolagen fortsätter öka produktionen och Kina inte svarar upp till ökad efterfrågan.

Fed velar och Brexit spökar
Fed:s ledare, Yellen behöll utsagan om två höjningar i år. Guld och ädelmetallers starka korrelation till huruvida Fed höjer eller ej skapar risk på nedsidan i ädelmetallerna då två höjningar inte är prissatta i marknaden. I andra vågskålen ligger veckans utkomst från omröstningen i Storbritannien. Ett tydligt "lämna EU" resultat, låt säga 60-40 tror vi är gnistan till ett ny hållbar guldprisuppgång där kommande val i Spanien, Belgien och Holland kan ge influenser som ökar intresset för guld som säker hamn. Vår prognos med guld till USD 1300 har precis infallit och vi höjer den till USD 1400 på större sannolikhet för europeiskt tumult än en aggressivt räntehöjande Fed under andra halvåret.

Martin Jansson, Strategist | nija03@handelsbanken.se

Råvaruplanket — Bottenkänning för råvaror

Lägre oljepris i nästa rörelse
Efter mars månads oljeprisuppgång ser vi nu flera tecken på att resan närmar sig vägens slut och att nästa rörelse blir nedåt. Skifferoljan flödar inte längre, Nigeria och Irak har haft produktionsstörningar och inte minst spekulerar marknaden i en minskad produk-tion från OPEC och Ryssland. Vi går på tvären mot konsensus och tror att alla dessa drivkrafter ligger bakom oss och att priset når 30 snarare än USD 50.

Gruvbolagen stärker basmetallerna

Om oljeprisbotten fortfarande ligger framför oss tror vi att basmetallerna träffat den cykliska botten efter fyra års nedgång, i alla falla som grupp. Kopparproduktionen ser fortfarande något för hög ut men för zink, nickel och aluminium har det skett en massiv rebalansering av marknaden på producentsidan. Vi håller zink som den basmetall med bäst fundamenta och höjer prognosen till USD 2100.

Fed fångad i fällan
Fed:s magra räntehöjning har gett den största guld-uppgången över tre månader sedan eurokrisen härja-de. Förnimmelsen av att Fed hamnat i en situation där man inte kan styra ekonomin med räntevapnet skapar ett starkt behov hos investerare att parkera en del av pengarna i en säker hamn. Vi tror inte Fed:s situation kommer förbättras de kommande sex månaderna och trots att guld redan passerat vår starka tro på 12% högre pris i år så höjer vi prognosen till USD 1300.

Vårrally i kaffe men svaga vetepriser
Efter övervintringen har vetepriset kommit under press, med höga säkerhetslager världen över och goda förutsättningar för en ny bra skörd. Kaffepriserna har rusat med 18% under mars, inte helt ovanligt med stigande kaffepriser på våren och enligt säsongsmönstret brukar priset vara starkt fram till maj.

Martin Jansson, Strategist | nija03@handelsbanken.se

Råvaruplanket — Inblick i 2016

2016 blir ett nytt volatilt år för olja
De senaste två veckorna har effekterna av att OPEC övergett sitt produktionsmål, Irans stundande återkomst och USA:s skifferoljeproduktion, som slutat minska, handlats in i oljepriset -vilket därmed fallit under USD 40. Av drivkrafterna rankar vi Iran som största bidrag till rörelser i oljepriset nästa år men även skifferoljan är svårtolkad. Såvida inte 2016 innebär en total kollaps för skifferoljan så ser vi få argument till högre priser och tror att Brent når USD 30 under första halvåret.

Frikopplade basmetaller
Under 2016 ser vi bättre potential för basmetaller att utvecklas utifrån sin egen fundamenta. Vi fortsätter tro på en begynnande zinkbrist. Vidare ser vi inget skäl till att koppar ska fortsätta handlas med premium till produktionskostnaden när överskottet växer. Koppar mot USD 4000 samtidigt som zink stiger till USD 1900 under första halvåret är exempel på hur basmetallerna kan komma att frikopplas från varandra. Aluminium kommer att se fortsatt lägre produktionskostnad och etablera sig på nya låga nivåer. För nickel ser vi tidiga tecken till en vändning som kan göra metallen till en joker på USD 9800.

Klarar Fed att vara tillräckligt mjuk?
Nu har starten på den första räntehöjningscykeln på nio år kommit i USA. Sedan Fed gått från expansiv penningpolitik, som drev upp guld till toppen 2011, har guld tappat 44% för att prisa den nu kontraktiva penningpolitiken. Frågan för 2016 är om Fed orkar fortsätta höja? En ekonomisk utveckling där Fed framstår som inmålad i ett hörn där det inte går att styra ekonomin med räntehöjningar skulle säkert leda investerare mot guld som säker hamn. Vi använder scenariot för att motivera risken för högre guldpris under 2016.

USD styrka ger stöd åt Parisvete
Efter årets prisnedgångarna på soja, vete och majs är vi inte lika negativa på de tre stora grödorna. Sämre etablering i Ryssland och än värre i Ukraina och en stark USD som hindrar USA:s export har skapat en rättvis premie på vete i Paris. Vi konstaterar dock att med en ny normalskörd i USA så kommer lagernivåerna anta överfulla nivåer och då är risken stor för priskollaps på spotmarknaden. Vi tar därför ner USA vete 15%, om än med risk på uppsidan vid oväntade väderproblem.

Martin Jansson, Strategist | nija03@handelsbanken.se

Råvaruplanket — Ännu ingen produktionsrespons

Högre oljepris att vänta
Kina är tillsammans med USA de länder där det lägre olje-priset tydligast ska omsättas i högre efterfrågan. Senaste tidens Kinafrossa har sänkt förväntningarna på Kinas råva-ruefterfrågan. Metaller och stål har en svag efterfrågebild i Kina men olja är till 70% en konsumtionsråvara som inte drabbas på samma vis av lägre industriproduktion och mindre investeringar. Efter att marknadens förväntningar skiftat tror vi att risken i oljepriset ligger på uppsidan kom-mande sex månader med en potential till USD 60.

Kina sänker basmetallerna
Sensommarens Kinafrossa har sänkt utsikten, inte bara för en återhämtning utan nu också för en kontinuerlig tillväxt i Kinas metallkonsumtion. Stålkonsumtionen har legat i negativa tillväxttal sedan mitten av 2014 och har fallit till minus 7 % under sommaren i år. Givet stålkonsumtionens värde som proxy för ekonomin är det svårt att förena stålrecessionen med BNP tillväxtmålet på 7 %.

Ädelmetallerna mer känsliga för Fed
Fed fortsätter skjuta räntehöjningen på framtiden vilket åter smetat ut förväntansbilden som tidigare låg koncentrerad till en höjning under andra halvåret i år. Vi får gå fram till juni 2016 innan räntemarknaden prisar in 100 % räntehöjning. Guld och silver har visat sig allt mer känsligt för data som påverkar räntebeskedet. Dålig data har stärkt guld och silver och vice versa.

Marknadsoro även för jordbruksråvaror
Efter de senaste prisnedgångarna på soja, vete och majs är vi inte lika negativa på de tre stora grödorna. Torka i Ryssland ser vi mer som en kortvarig riskpremie i vete och delvis majs.

Martin Jansson, Strategist | nija03@handelsbanken.se