Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


RänterullenVinner KPIF indexkampen på Riksbanken?

Download

Vilket inflationsmått som ska vara tongivande för penningpolitiken blir avgörande för synen på Riksbanken under hösten. Medan inflationen mätt med målvariabeln KPIF ligger kvar över inflationsmålet är KPIF exklusive energi återigen något under Riksbankens prognos. Vi räknar med att nivåerna på båda kommer vara tillräckligt höga för att en räntehöjning ska äga rum i december, men utvecklingen för underliggande inflation får inte försvagas ytterligare jämfört med vår prognos. Vi räknar inte med något större penningpolitiskt omtag i samband med Riksbankens septembermöte, möjligen med undantag för en viss nedjustering av sannolikheten för oktoberhöjning. 

Disclaimer

Claes Måhlén

Chief Strategist

Fixed Income

clma02@handelsbanken.se

Latest analyses

2019-04-01

FI Comment

2019-03-07

EMU Comment

2019-02-13

Fast Comment Sweden