Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


Commodities

Commodity Strategy Comment — A done deal in Vienna: OPEC rises from the ashes

OPEC's biannual meeting on November 30 was about formalising the preliminary deal made in Algiers in September. Iraq and Iran finally came to the table and joined Saudi Arabia in formally trying to stabilise the oil price. This constitutes the first voluntary OPEC production cut in more than eight years and the oil price skyrocketed by 8% after the announcement. OPEC has decided to cut production by 1.2 million bbl/d, leading to a new production target of 32.5 million bbl/d effective January 1, 2017. The meeting was crowded with participants, as has been the case since November 2014, when the group decided to maintain output despite falling prices.

Martin Jansson, Strategist | nija03@handelsbanken.se

Strategikommentar till råvarumarknaden — OPEC sänker produktionen

Opec beslutade idag att för första gången på åtta år sänka produktionen frivilligt för att försöka höja priset. Gruppen sänker produktionen med 1,2 Mbpd och icke Opec-länder kommer bidra med ytterligare 0,6 Mbpd, varav Ryssland står för 0,3 Mbpd. Knäckfrågan verkar ha varit Irak och Iran som slutligen kom till förhandlingsbordet och gick med på Saudiarabiens inslagna väg för att stabilisera oljemarknaden. Iran får som enda medlem lov att öka produktionen och Ryssland anslöt sig till en sänkning trots att man tidigare enbart sträckt sig till att frysa produktionen.

Martin Jansson, Strategist | nija03@handelsbanken.se

Commodity Strategy Comment — LME Week in three minutes

We spent the past week in London for the annual LME Week, where miners and metal traders gather to discuss markets, the outlook and price contracts for next year. The general mood was very different to recent years, when war stories were exchanged after the toughest trading years of the current cycle. Year to date, the zinc price is up by 52%, nickel by 18% and aluminium by 14%; the only laggard among base metals is copper, with a 4% gain. This report details our key impressions and summarises parts of our presentation.

Martin Jansson, Strategist | nija03@handelsbanken.se

Commodity Bulletin — Support from China and OPEC

OPEC changes strategy
Not since the intense financial crisis of 2008 has OPEC agreed to reduce the production of crude oil. The decision at the extra meeting in Algiers in September to move from two years of deliberately low prices to an attempt to cut production came as a total surprise. Given the change in Saudi Arabia's rhetoric prior to the meeting, it was clear that something was going to happen. The country has come under increasing pressure after two years of budget deficits. The power struggle ended with Iran gaining the upper hand and Saudi Arabia finally deciding to make a U-turn. Now there is a great deal to prove. In the past, implementation has always been more difficult than decisions for OPEC, but we believe that the discussions will be enough to provide oil with support of around USD 10. We raise our year-end price expectation from USD 40 to USD 50.

China's "mini-cycle" becoming a "medium cycle"

As a group, base metal prices have now gained for three successive quarters. That has not happened since the re-covery after the financial crisis in late 2010/early 2011. China's recovery this year stems from stimuli targeting the property market and infrastructure, a tried and tested method that consumes a substantial amount of industrial metals. We previously believed that the cycle would start to slow in the middle of H2, but incoming data is still quite strong, so we expect base metal prices to continue rising.

Will the Fed make its move in December?

The most recent wave of bank-related turmoil in Europe, centred on Deutsche Bank, has not awakened investors' needs for a safe haven in gold in the same way as previ-ously. Following a sharp climb after the Brexit referendum, gold has come under a certain amount of pressure. We believe that market expectations of a Fed hike in December are creating a temporary aversion to gold. After a hike, we see new opportunities for gold and silver, but the current situation for this year is weaker, as only one rate hike has been signalled for 2017.

Martin Jansson, Strategist | nija03@handelsbanken.se

Råvaruplanket — Med stöd från Kina och OPEC

OPEC byter strategi
Inte sedan brinnande finanskris 2008 har OPEC enats om att sänka produktionen av råolja. Överraskningen efter beslutet att byta två års medvetet låga priser till ett försöka att minska produktionen vid det extra mötet i Alger i slutet av september var total. Något höll på att hända givet Saudiarabiens förändrade retorik inför mötet. Landet har hamnat allt mer i kläm efter två års budgetunderskott. Maktkampen med Iran har spelat ut i Irans favör och Saudiarabien valde till slut att göra en kovändning. Nu ska mycket bevisas, historiskt har alltid implementering varit svårare än beslut för OPEC, men vi tror diskussionerna räcker för att ge oljan stöd med omkring USD 10 och höjer vår tro från USD 40 till USD 50 vid slutet av året.

Kinas "minicykel" börjar bli en "mediumcykel"

Basmetallerna som grupp har nu stigit tre kvartal på raken. Det har inte hänt sedan återhämtningen efter finanskrisen i slutet av 2010 till början av 2011. Kinas återhämtning det här året kommer från riktade stimulanser mot fastighetsmarknaden och infrastruktur under 2015. En gammal väl beprövad metod som konsumerar mycket industriella metaller. Vi trodde tidigare att cykeln skulle börja mattas i slutet av året men data fortsätter komma in på bra nivåer och vi tror därför på fortsatt stigande priser för basmetaller.

Slår Fed till i december?

Senaste vågen av bankrelaterad finansiell tumult i Europa med Deutsche Bank i centrum har inte väckt investerares behov av säker hamn i guld på samma sätt som tidigare. Sedan ett kraftigt kliv upp efter Brexit-valet har guld hamnat under svag press. Vi tror att marknadens förväntningar om en höjning från Fed i december skapar en tillfällig ovilja till guld. Efter en höjning ser vi nya möjligheter för guld och silver men utgångsläget är sämre i år då endast en räntehöjning är annonserad för 2017.

Martin Jansson, Strategist | nija03@handelsbanken.se

What are the Philippines up to? — Unlocking the Philippine mine closures

- Export ban unlikely to be encouraged
- Large mine operations will not be suspended
- Nickel market set to reach two consecutive years of supply deficit

Martin Jansson, Strategist | nija03@handelsbanken.se