Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


Fixed Income

Swedish Rate Wrap — September remains in play

Following January's low inflation, the CPIF ended up being marginally closer to the Riksbank's February forecast. We expect inflation to rise in March and the Riksbank's forecast error should completely disappear over the next couple of months. Although the market was disappointed following the January shock, we believe it is warranted to expect a continued rise in inflation ahead.

The market only sees a 35 percent probability of a rate hike in September, but we still believe September remains in play. Consequently, short-term yields should rise and the narrowing of the spread toward Germany should be reversed.

Kiran Sakaria, Junior Strategist | kisa02@handelsbanken.se

Ränterullen — September fortfarande i spel

Efter den låga januariinflationen landade KPIF marginellt närmare Riksbankens prognos i februari. Vi räknar med att inflationen stiger i mars och under våren utraderar Riksbank prognosfel helt och hållet. Medan marknaden kastat in handduken efter snytingen i januari, anser vi det befogat att räkna med fortsatt inflationsuppgång framöver.

Marknaden ser endast en 35 procentig sannolikhet för höjning i september men vi anser att september fortfarande är i spel. Utifrån detta bör korträntorna stiga och ihopspreadningen mot Tyskland reverseras. 

Claes Måhlén, Chief Strategist | clma02@handelsbanken.se

FI Comment — Kommuninvest introduces 2311

  1. Kommuninvest will introduce 2311
  2. Coupon of 1%; ISIN SE0010948240
  3. Pricing at 10 bp over SEK IRS, matched maturity

Kiran Sakaria, Junior Strategist | kisa02@handelsbanken.se

Swedish Rate Wrap — Headwinds mounting at the Riksbank

As we know, bad news tends not to travel alone. The inflation surprise in January was followed by weaker unit labour costs and continued low wage growth. The market's conclusion is that a repo rate hike will not come until December at the earliest. In this edition of the Swedish Rate Wrap, we review what would have to happen for our forecast of a repo rate hike in September to materialise.

Overall, there is a substantial risk that the Riksbank will ultimately be forced to lower its repo rate path in conjunction with its meeting on April 25, and thus signal a repo rate hike later than in September. However, the fact that the Riksbank opted not to revise its repo rate path in February, despite a lower inflation forecast, indicates a certain willingness to start raising the repo rate.

Claes Måhlén, Chief Strategist | clma02@handelsbanken.se

Ränterullen — Motvindar tilltar på Brunkebergstorg

Sorger kommer som bekant inte som spioner, en och en, utan i skvadron. Inflationsöverraskningen i januari har följts upp av svagare enhetsarbetskostnader och fortsatt låga löneökningar. Marknadens slutsats är att en räntehöjning kommer tidigast i december. Vi går igenom vad som krävs för att vår prognos om en räntehöjning i september ska slå in.

Sammantaget är risken stor att Riksbanken till slut tvingas sänka räntebanan i samband med mötet den 25 april och därmed signalera en senare räntehöjning än september. Att Riksbanken valde att inte revidera banan i februari, trots lägre inflationsprognos, antyder dock en viss vilja att påbörja en höjning av reporäntan.

Kiran Sakaria, Junior Strategist | kisa02@handelsbanken.se

FI Comment — Monthly index rebalancing preview

  1. No new bonds included
  2. Komuninvest 1903 and Swedish government bond 1052 excluded
  3. Indices will rebalance 2018-03-07

Kiran Sakaria, Junior Strategist | kisa02@handelsbanken.se