Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


Fixed Income

Ränterullen — Grundmurad inflation banar väg för Riksbanken

Medan Riksbanken, som väntat, höll fast vid tidigare plan för reporäntan i samband med septembermötet kommer upprepade tecken på att inflationsuppgången är allt annat än tillfällig. Underliggande inhemsk inflation fortsätter att stiga och långsiktiga inflationsförväntningar är åter igen över inflationsmålet. Vi håller fast vid vår färdplan mot en normalisering av den expansiva penningpolitiken.

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se

FI Comment — Länsförsäkringar Hypotek introduces 517

  1. Länsförsäkringar Hypotek will introduce 517; maturity at September 18, 2024
  2. The coupon is 1.50%, ISIN SE0010298190
  3. Indicative pricing 50bp over swap, matched maturity

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se

Swedish Rate Wrap — The Riksbank’s route to normality

Inflation during the summer was significantly higher than the targeted 2 percent. While inflation is currently affected by changes in methods that are providing positive impulses, underlying inflationary pressure is also on an upward trend. As the Riksbank's September meeting approaches, external factors also appear to be providing some impetus. Despite this, we anticipate a "wait-and-see" meeting. However, later this autumn, we expect that the Riksbank will need to start changing course. We are setting a roadmap for a rate increase.

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se

Ränterullen — Riksbankens färdplan mot det normala

Inflationen under sommaren var betydligt högre än målsatta 2 procent. Inflationen påverkas visserligen för närvarande av metodförändringar som ger positiva inflationsimpulser. Men det underliggande inflationstrycket är också på uppåtgående och omvärlden förefaller också kunna ge lite råg i ryggen när Riksbankens septembermöte står för dörren. Trots det räknar vi med att det blir ett "vänta och se"-möte. Senare under hösten kommer Riksbanken dock att behöva påbörja en kursomläggning. Vi slår fast färdplanen för en räntehöjning.

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se

FI Comment — Danske Hypotek will enter the SEK-covered bond market

  1. Danske Hypotek will introduce 2212; maturity at December 21, 2022
  2. The coupon is 1.00%, ISIN SE0010297085
  3. We expect indicative pricing at 32-34bp over swap, matched maturity

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se

Swedish Rate Wrap — Riksbank not rocking the boat, despite record high inflation

This summer has offered several pieces of evidence that Sweden's economy is performing strongly. Second-quarter GDP was significantly higher than seen during the first three months and the July rate of inflation exceeded 2 per cent. Regarding the latter, we are convinced that this is of a temporary nature. The extremely expansionary monetary policy is becoming more and more difficult to explain. On the other side of the scales are a stronger krona and the ECB. However, ahead of the Riksbank's September meeting, we think that any potential hawks on the Executive Board will keep a low profile, and we don't anticipate any news about the repo rate path or any other essential communication.  For more details, see page 3.

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se