Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


Fixed Income

FI Comment — Kommuninvest introduces a new 2023 bond

  1. Kommuninvest will introduce K2302, six-year maturity at issue
  2. Coupon 0.75%, maturity on February 22 2023, ISIN SE0009662943
  3. Indicative pricing 25.0bp over swap, matched maturity

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se

Swedish Rate Wrap — Global support for the economic climate and inflation

Macroeconomic view challenges Riksbank's staying power
There is currently an abundance of strong macroeconomic data. In our view, we are seeing the effects of the relaxed monetary policy of recent years feeding through to the economic system. A wave of upward revisions to GDP forecasts will be seen in the near future (Figure 1).

Swedish data is also coming in strongly; for example, the Swedish labour market appears to be increasingly tighter. The January inflation rate fell back compared with December, which was expected. Our view is that this does not change the trend toward increasing inflation during 2017. Despite this, the Riksbank is indicating that a reduction in the repo rate is more likely than an increase. Policy errors made during 2010 and 2011 are still in recent memory and are curbing the will for tighter monetary policy.

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se

Ränterullen — Globalt stöd för konjunktur och inflation

Makrobilden utmanar Riksbankens uthållighet
Det haglar stark makroekonomisk data för tillfället. Det är enligt vår syn effekter av de senaste årens lätta penningpolitik som går igenom det ekonomiska systemet. Vi kommer se en våg av uppreviderade BNP-prognoser i närtid (bild 1).

Även svensk data kommer in starkt - exempelvis framstår den svenska arbetsmarknaden som allt stramare. Januariinflationen föll tillbaka jämfört med december, vilket var väntat. Det ändrar enligt oss inte bilden av en trendmässigt stigande inflationen under 2017. Trots detta framhåller Riksbanken fortfarande en större sannolikhet för sänkning av reporäntan än tvärtom. "Policymisstagen" 2010-2011 är fortfarande i färskt minne och håller tillbaka viljan till stramare penningpolitik.

Claes Måhlén, Head of Trading Strategy | clma02@handelsbanken.se

FI Comment — SCBC to introduce a new SEK covered bond

  1. The Swedish Covered Bond Corporation (SCBC) will introduce 147
  2. Coupon of 2.00; maturity on June 17, 2026 (above 9 years at issue); ISIN SE0009383664
  3. Indicative price range at 66-70bp over swap, matched maturity

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se

Swedish Rate Wrap — Growth stimulus a challenge for the Riksbank

Repo rate path in focus for the Riksbank
We are approaching the first monetary policy decision of the year from the Riksbank - on February 15. The decision will be made in conditions that we have not seen for many years. Inflation is bordering on 2 percent, inflationary expectations (fairly good) are anchored around the inflation target, and the economic climate is pointing upward. We believe that the repo rate, the repo rate path and the QE programme will all remain unchanged. However, we think that the Executive Board will disagree about the repo rate path and a number of members will register dissenting opinions from the official line.

However the timing for a normalisation of the repo rate ends up, we are approaching the time when normalisation will start and the probability of it being brought forward in time is, in our opinion, significantly greater than it being put back. This makes it interesting to look at floating rate notes (FRN) and put them in relation to bonds with a fixed coupon yield.

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se

Ränterullen — Tillväxtimpuls blir utmaning för Riksbanken

Reporäntebanan i fokus för Riksbanken
Vi närmar oss årets första penningpolitiska beslut från Riksbanken - 15 februari är det dags. Beslutet görs under premisser vi inte sett på många år. Inflationen är snubblande nära 2 procent, inflationsförväntningarna (hyfsat) förankrade kring inflationsmålet och en konjunktur som pekar uppåt. Vi tror på en oförändrad ränta, reporäntebana och QE-program. Däremot tror vi direktionen kommer vara oenig om reporäntebanan och ett antal ledamöter kommer reservera sig mot den officiella. Läs mer på sidan 3.

Hur det än blir med timingen för en normaliseringsprocess av reporäntan närmar vi oss en sådan och sannolikheten för en tidigareläggning är enligt oss betydligt större än motsatsen. Det gör det intressant att titta på bostadsobligationer med rörlig ränta (FRN) och ställa det i relation till obligationer med fast kupongränta. Läs mer på sidan 4.

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se