Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


Fixed Income

Ränterullen — Kort duration

I veckans Ränterulle sammanfattar vi vår räntesyn från konjunkturrapporten. Medan vi spår amerikansk avmattning under 2019, räknar vi med att den starka tillväxten globalt fortsätter under större delen av 2018 och att det i stället präglar räntemarknader under den närmaste tiden. Vi tror att kort duration blir den vinnande strategin i den miljön.

Claes Måhlén, Chief Strategist | clma02@handelsbanken.se

Central bank calendar — 2018

• Federal Reserve
• European Central Bank
• Bank of England
• Riksbank
• Norges Bank
• Bank of Japan
• Swiss National Bank
• Reserve Bank of Australia
• Reserve Bank of New Zealand
• Bank of Canada

Kiran Sakaria, Junior Strategist | kisa02@handelsbanken.se

Swedish Rate Wrap — Did the Riksbank just extend the QE programme?

Ahead of the Riksbank's decision this week, expectations were relatively consistent: a largely unchanged interest rate path and a terminated QE programme. Early repurchase of maturing bonds was also expected. The moderate market reaction following the decision indicates that the outcome was close to expectations. However, in the last Swedish Rate Wrap for this year, we consider whether in reality, the QE programme has once again been extended.

Claes Måhlén, Chief Strategist | clma02@handelsbanken.se

Ränterullen — Utökade Riksbanken nyss QE-programmet?

Infört Riksbankens besked  i veckan var förväntningarna relativt samstämmiga - en i stort sett oförändrad räntebana och ett avslutat QE-program. Dessutom förväntades ett tidigeläggande av återköp av obligationsförfall.  En måttlig marknadsreaktion efter beskedet tyder på ett utfall nära förväntningar. I årets sista ränterulle funderar vi dock över om QE-programmet i själva verket förlängdes ytterligare en gång.

Claes Måhlén, Chief Strategist | clma02@handelsbanken.se

Swedish Rate Wrap — Central bank show imminent

A cavalcade of central bank meetings will bring to an end a fairly undramatic year for monetary policy in global terms, with lower and lower volatility on the fixed income market. Nor is this round of meetings likely to shake the market to its foundations. We expect the Federal Reserve to hike the rate and to repeat its rate-hiking plans for the future. The ECB will not deviate from the soft message that we heard in October. The Bank of England will be waiting to see the results of the Brexit negotiations, while Norges Bank will make the most of its weak currency and strong oil in order to steepen the yield curve.

The Riksbank has the advantage of hearing the results of this week's meetings prior to the final monetary policy discussion of the year on December 19. The main focus will be on whether the QE programme will formally be terminated after year-end, with the Riksbank therefore being prepared to deviate from the ECB's plans next year. We believe this will be the case, but that the news will be couched in an otherwise dovish message.

Kiran Sakaria, Junior Strategist | kisa02@handelsbanken.se

Ränterullen — Centralbanksrevy stundar

En kavalkad av centralbanksmöten avslutar ett relativt odramatiskt år för penningpolitiken världen över med allt lägre volatilitet på räntemarknaden. Inte heller den här mötesvändan lär rucka marknaden i grunden. Vi räknar med att Fed höjer och upprepar räntehöjningsplanerna framöver. ECB avviker inte från det mjuka budskapet i oktober. Bank of England avvaktar brexit-förhandlingar medan Norges bank tar till sig svag valuta och stark olja för att branta upp räntebanan.

Riksbanken har fördelen att ha resultaten av nästa veckas möten inför årets sista penningpolitiska diskussion den 19 december. Huvudfokus blir om QE-programmet formellt ska avslutas efter årsskiftet och att Riksbanken därmed ska våga avvika från ECB:s planer nästa år. Vi tror att så blir fallet, men att beskedet kantas av ett i övrigt duvaktigt budskap.  

Kiran Sakaria, Junior Strategist | kisa02@handelsbanken.se