Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


Fixed Income

Swedish Rate Wrap — Inflation once again under 2 percent

Nothing lasts forever! After a period when inflation exceeded the Riksbank's target, inflation will once again be under 2 percent in October. This development was expected, but is still a headache for the Riksbank. Having read the minutes of the October meeting, we stand by our view that bond purchases will not be extended after year-end. To reduce the risk of a strengthening krona, we think that the Riksbank will find other, more dovish actions, via the repo rate path and by commencing reinvestments for future maturities during 2018.

Covered bonds in SEK continue to struggle. This is especially so given the performance of equivalent bonds in EUR. We argue that the spreads will tighten in the future.

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se

Ränterullen — Inflationen åter under 2 procent

Säg den lycka som varar för evigt? Efter en period över Riksbankens mål kommer inflationen i oktober återigen ner under 2 procent. Väntad utveckling förvisso, men inte desto mindre huvudbry för Riksbanken. Efter att ha läst protokollet från oktobermötet står vi fast vid vår syn att obligationsköpen inte förlängs efter årsskiftet. För att minska risken för en kronförstärkning tror vi att Riksbanken i stället kommer med andra mer "duvaktiga" åtgärder, via reporäntebanan och genom att påbörja återinvesteringar av kommande förfall redan under 2018.

Covered-spreadar i SEK fortsätter att ha det motigt. Speciellt mot bakgrund av utvecklingen för motsvarande obligationer i EUR. Vi argumenterar för att spreadarna kommer att tighta framöver. 

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se

FI Comment — Danske Hypotek to introduce 2112

  1. Danske Hypotek will introduce 2112 with maturity on December 15, 2021
  2. The coupon is 1.00%, ISIN SE0010494716
  3. Indicative pricing 27bp over swap, matched maturity

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se

Swedish Rate Wrap — The elephant in the room forces the Riksbank to wait longer

Decisions during the week from both the Riksbank and the ECB provided plenty of food for thought. From the Riksbank's perspective, it is mainly the ECB that is a problem. The ECB's QE programme will continue until at least September 2018, and most likely longer. This increases the likelihood of the Riksbank extending its own QE into 2018. Our main scenario is that the Riksbank will decide to postpone its interest rate path and will signal a later increase than is currently being indicated. Our view is that the Riksbank will finally increase its key rate in September 2018. 

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se

Ränterullen — Elefanten tvingar Riksbanken vänta längre

Veckans besked från såväl Riksbanken och ECB gav en hel del att tänka på. Ur ett Riksbanksperspektiv är det främst ECB som stökar till det. ECB:s QE-program pågår åtminstone till september 2018, och mycket möjligt längre än så. Det ökar sannolikheten för att Riksbanken förlänger QE in i 2018. Vårt huvudscenario är emellertid att Riksbanken i stället väljer att skjuta på räntebanan och signalera en senare höjning jämfört med idag. Vår syn är att Riksbanken slutligen kommer höja räntan i september 2018. 

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se

FI Comment — Kommuninvest introduces 2410

  1. Kommuninvest will introduce 2410; matures on October 2, 2024
  2. The coupon is 1.0%; ISIN is SE0010469205
  3. Indicative pricing at 21bp over swap, matched maturity

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se