Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


Fixed Income

Swedish Rate Wrap — Summer in a perfect world

With midsummer just round the corner, stock markets are at record highs, implicit volatility is at a record-low level, and bond yields are slowly but surely ticking downward. Neither the Fed's rate hikes nor the promised balance sheet reduction appears to be giving investors any qualms. A declining oil price is the clearest threat to a peaceful holiday period.

The half-year accounts are approaching for the Riksbank, with its repo rate decision early in July. Inflation and inflation expectations have moved in the right direction in the first half of the year, but it is far too early for the Riksbank to move clearly towards normalisation. Both the repo rate and the bond purchase programme will therefore remain unchanged. However, we believe that the likelihood of the repo rate falling further via the repo rate path will disappear.

Changes in the measurement method for package holidays have had a favourable impact on inflation during the spring. However, we think that this will be reversed in the autumn.

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se

Ränterullen — Sommar i den bästa av världar

Med midsommar runt hörnet står börser på rekordhöga nivåer, implicit volatilitet är rekordlåg, allt medan långräntor sakta men säkert tickar ner. Varken Feds räntehöjningar eller utlovade minskning av balansräkningen tycks få investerare att darra på manschetten. Ett fallande oljepris utgör det tydligaste hotet mot semesterfriden.

Halvårsbokslut närmar sig för Riksbanken med räntebeslut i början av juli. Inflation och inflationsförväntningar har gått åt rätt håll under våren, men det är alldeles för tidigt för Riksbanken att tydligt gå mot en normalisering. Räntan och obligationsköpsprogram kommer därför att ligga kvar, däremot tror vi att sannolikheten för ytterligare lägre ränta via reporäntebanan tas bort.

Metodförändringar i mätningen av paketresor har påverkat inflationen positivt under våren. Vi tror dock att detta kommer att vända under hösten.

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se

Central bank calendar — 2017

- Fed
- ECB
- Riksbank
- Norges bank

Pierre Carlsson, Strategist | pica01@handelsbanken.se

Swedish Rate Wrap — Brighter prospects for the European banking sector

The banking sector in the eurozone has long been struggling with structural problems. A high proportion of non-performing loans, low capitalisation and bank-specific trouble spots have hampered lending operations. A solution is now close at hand for the Italian bank Monte Dei Paschi, while the Spanish problem bank Banco Popular has been taken over. The sector as a whole is also moving in the right direction and the economic recovery in the eurozone is providing support. 

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se

Ränterullen — Ljusning för europeisk banksektor

Banksektorn i euroområdet har länge kämpat med strukturella problem. Hög andel problemlån, låg kapitalisering och bankspecifika krishärdar har hämmat kreditgivningen. Nu är lösningen nära för den italienska banken Monte Dei Paschi samtidigt som den krisande spanska banken Banco Popular har blivit uppköpt. Det går även åt rätt håll för sektorn som helhet och den ekonomiska återhämtningen i euroområdet ger stöd.

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se

Swedish Rate Wrap — The sun is shining on mortgage bonds

Weather-wise, spring has not been everything we might have hoped it would be. However, Swedish mortgage bonds have resisted the chill and performed strongly. Now that the warm weather appears to have finally arrived, we see a number of reasons why mortgage bonds may continue to be warm. We retain our "long" recommendation. 

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se