Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


All Fixed Income

FI Comment — Kommuninvest introduces K2505

  1. Kommuninvest will introduce K2505
  2. The coupon is 1%; ISIN SE0011414010
  3. Pricing at 24bp over swap, matched maturity

Kiran Sakaria, Junior Strategist | kisa02@handelsbanken.se

Swedish Rate Wrap — Energy fuels interest rate hikes

Following a period with all eyes on the Italian crisis, attention is now turning toward the far north and the ECB meeting in Riga. Italy could actually induce a hastier decision on tapering the QE programme. We repeat our belief that the programme will come to an end in December this year.

For the Riksbank, most indications suggest a rate hike before year-end, in line with the repo rate path. Inflation outcomes in CPIF terms will be substantially higher than Riksbank forecasts, given current energy prices. Even adjusted for that factor, we believe inflation will land at or above the Riksbank's path, suggesting that the market will gradually price in a greater likelihood of a rate hike. Higher inflation should result in a widening of Swedish bond yield spreads relative to Germany.

Kiran Sakaria, Junior Strategist | kisa02@handelsbanken.se

Ränterullen — Energin ger bränsle till ränteuppgång

Efter en tid med fokus på den italienska krisen vänds blickarna långt norrut mot ECB:s möte i Riga. Italien kan i själva verket locka fram ett skyndsammare beslut om nedtrappning av QE-programmet. Vi upprepar att programmet avslutas i december i år.

För Riksbankens del talar det mesta för höjning före årsskiftet, i linje med räntebanan. Inflationsutfallen i KPIF-termer kommer att bli påtagligt högre än Riksbankens prognoser givet dagens energipriser. Även rensat för detta tror vi inflationen landar på eller över Riksbankens bana. Det talar för att marknaden gradvis kommer att prissätta högre sannolikhet för räntehöjning. Högre inflation bör också leda till att svenska långräntor spreadar isär mot Tyskland.

Claes Måhlén, Chief Strategist | clma02@handelsbanken.se

FI Comment — Bond index changes, June 2018

  1. Large duration changes in HMSA50 and HMSA10 because SGB 1060 becomes shorter than 10y and SGB 1061 is included in HMSA10
  2. Included bonds: SGB1061, SCBC144, SEB 576; Excluded bonds: Spintab 188, LHYP 512, NB HYP 5530, SEB 572
  3. Indices will rebalance 2018-06-08

Kiran Sakaria, Junior Strategist | kisa02@handelsbanken.se

Swedish Rate Wrap — Italy once again in the driver’s seat

Last week's Purchasing Manager Index confirmed the slowdown in the global manufacturing cycle and the increasing divergence between the US and the rest of the world.

Growing concern about political developments in Italy caused the market to dust off the PIGS theme, which in turn caused a considerable drop in Swedish bond yields. As a result, the curve is now the flattest it has been in a long time. We therefore change our view of the curve from flatter to neutral.

Claes Måhlén, Chief Strategist | clma02@handelsbanken.se

Ränterullen — Italien åter i förarsätet

Veckans inköpschefsindex bekräftar bilden av en avmattning i den globala industricykeln, men med ökad divergens mellan USA och resten av världen. Samtidigt ökar oron för den politiska utvecklingen i Italien vilket fått marknaden att damma av PIGS-temat. Det har i sin tur fått svenska långräntor att falla betydligt och kurvan är nu den flackaste på länge. Vi ändrar därmed vår kurvsyn från flackning till neutral.

Claes Måhlén, Chief Strategist | clma02@handelsbanken.se