Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


Ränterullen

Ränterullen — Starkare krona inget hinder för räntehöjning

Veckans inflationsutfall lyckades för ovanlighetens skull landa nära både marknaden och Riksbankens förväntningar. Trots det blev resultatet den största dagliga förstärkningen av kronan i samband med ett KPI-utfall sedan 2013 (bild 1). Som vi ser det är förstärkningen en rekyl på en omotiverat stor försvagning efter Riksbankens räntebesked. Med inflationsutfall i linje med Riksbankens prognos och protokollet från Riksbankens aprilmöte förstärks intrycket att en räntehöjning verkligen blir av i år. Vi räknar med att ränteuppgången i det korta fortsätter och  upprepar vår prognos om en höjning i december.

Vi resonerar också kring storleken på en första räntehöjning, vilket åter hamnat på tapeten i veckan efter kommentarer från Riksbanksledamöter på frågor från journalister. Medan vi ser liten ekonomisk anledning att frångå de gängse 25-punktersstegen utesluter vi inte att en mindre räntehöjning kan bli en kompromisslösning.

Claes Måhlén, Chief Strategist | clma02@handelsbanken.se

Ränterullen — Riksbanken ser rekordsnabb kronförstärkning

Som väntat justerade Riksbanken reporäntebanan så att en första räntehöjning indikeras i december snarare än september. Inflationsprognosen reviderades både upp och ner. Mer iögonfallande var i stället Riksbankens syn på kronan. Prognosen för det handelsviktade KIX-indexet är en förstärkning från dagens nivå med över 2 procent under andra kvartalet och över 4 procent till och med tredje kvartalet. Tillsammans med en förändrad formulering vad gäller kronan i pressmeddelandet verkar Riksbanken nu lossa på den hårda valutaknuten och ta bort den "put" i EURSEK som vi tror spelat en viktig roll i kronans försvagning. Vi får intrycket att Riksbanken inte är intresserade av ytterligare kronförsvagning. Givet vår syn på inflationsutvecklingen talar beskedet från Riksbanken för att en räntehöjning före årsskiftet.

Claes Måhlén, Chief Strategist | clma02@handelsbanken.se

Ränterullen — För låg kärninflation ger lägre räntebana

Svagare utfall för framförallt KPIF exklusive energi gör att Riksbanken med största sannolikhet kommer att sänka reporänteprognosen i samband med det penningpolitiska mötet om två veckor. Någon större revidering är inte motiverad utifrån att kronan är påtagligt svagare än Riksbankens prognos. Vi räknar med att Riksbanken höjer med 25 punkter i december, i stället för september som var vår tidigare prognos.

Claes Måhlén, Chief Strategist | clma02@handelsbanken.se

Ränterullen — Marknaden har för låg sannolikhet för hösthöjning

Svagare utfall i ledande industriindikatorer i kombination med högre riskaversion tynger långräntor. Risken är att  global PMI fortsätter falla framöver. Även om nivån fortfarande är hög tenderar vändpunkterna att vara vägledande för marknaden. Risken för fortsatt fall i amerikanska långräntor har ökat. Samtidigt befinner vi oss just nu i nedre delen av intervallet under de senaste månaderna för svenska långräntor. Vi väljer att hålla kvar vid vår syn om kort duration men ser potential för högre räntor framför allt i kortänden.

Claes Måhlén, Chief Strategist | clma02@handelsbanken.se

Ränterullen — September fortfarande i spel

Efter den låga januariinflationen landade KPIF marginellt närmare Riksbankens prognos i februari. Vi räknar med att inflationen stiger i mars och under våren utraderar Riksbank prognosfel helt och hållet. Medan marknaden kastat in handduken efter snytingen i januari, anser vi det befogat att räkna med fortsatt inflationsuppgång framöver.

Marknaden ser endast en 35 procentig sannolikhet för höjning i september men vi anser att september fortfarande är i spel. Utifrån detta bör korträntorna stiga och ihopspreadningen mot Tyskland reverseras. 

Claes Måhlén, Chief Strategist | clma02@handelsbanken.se

Ränterullen — Motvindar tilltar på Brunkebergstorg

Sorger kommer som bekant inte som spioner, en och en, utan i skvadron. Inflationsöverraskningen i januari har följts upp av svagare enhetsarbetskostnader och fortsatt låga löneökningar. Marknadens slutsats är att en räntehöjning kommer tidigast i december. Vi går igenom vad som krävs för att vår prognos om en räntehöjning i september ska slå in.

Sammantaget är risken stor att Riksbanken till slut tvingas sänka räntebanan i samband med mötet den 25 april och därmed signalera en senare räntehöjning än september. Att Riksbanken valde att inte revidera banan i februari, trots lägre inflationsprognos, antyder dock en viss vilja att påbörja en höjning av reporäntan.

Kiran Sakaria, Junior Strategist | kisa02@handelsbanken.se