Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


Ränterullen

Ränterullen — Kort duration

I veckans Ränterulle sammanfattar vi vår räntesyn från konjunkturrapporten. Medan vi spår amerikansk avmattning under 2019, räknar vi med att den starka tillväxten globalt fortsätter under större delen av 2018 och att det i stället präglar räntemarknader under den närmaste tiden. Vi tror att kort duration blir den vinnande strategin i den miljön.

Claes Måhlén, Chief Strategist | clma02@handelsbanken.se

Ränterullen — Utökade Riksbanken nyss QE-programmet?

Infört Riksbankens besked  i veckan var förväntningarna relativt samstämmiga - en i stort sett oförändrad räntebana och ett avslutat QE-program. Dessutom förväntades ett tidigeläggande av återköp av obligationsförfall.  En måttlig marknadsreaktion efter beskedet tyder på ett utfall nära förväntningar. I årets sista ränterulle funderar vi dock över om QE-programmet i själva verket förlängdes ytterligare en gång.

Claes Måhlén, Chief Strategist | clma02@handelsbanken.se

Ränterullen — Centralbanksrevy stundar

En kavalkad av centralbanksmöten avslutar ett relativt odramatiskt år för penningpolitiken världen över med allt lägre volatilitet på räntemarknaden. Inte heller den här mötesvändan lär rucka marknaden i grunden. Vi räknar med att Fed höjer och upprepar räntehöjningsplanerna framöver. ECB avviker inte från det mjuka budskapet i oktober. Bank of England avvaktar brexit-förhandlingar medan Norges bank tar till sig svag valuta och stark olja för att branta upp räntebanan.

Riksbanken har fördelen att ha resultaten av nästa veckas möten inför årets sista penningpolitiska diskussion den 19 december. Huvudfokus blir om QE-programmet formellt ska avslutas efter årsskiftet och att Riksbanken därmed ska våga avvika från ECB:s planer nästa år. Vi tror att så blir fallet, men att beskedet kantas av ett i övrigt duvaktigt budskap.  

Kiran Sakaria, Junior Strategist | kisa02@handelsbanken.se

Ränterullen — Bostadsmarknaden håller i taktpinnen

Prisfallet på bostäder under hösten har skapat en oro på marknaden för att Sverige står inför en liknande utveckling som Danmark för 10 år sedan. Vi jämför och landar i att likheter finns, men skillnaderna är avgörande - inte minst frånvaron av ränteuppgång och därmed ökande boendekostnader idag. Dessutom ägde det största prisfallet i Danmark rum i samband med finanskrisen. I avsaknad av kraftig ränteuppgång för bostadsköpare eller extern chock framstår ett större fall på svenska bostadspriser mindre sannolikt. Fortsatt stark data framöver bör dessutom minska oron för en bredare avmattning i svensk ekonomi.

För Riksbanken kan utvecklingen på bostadsmarknaden innebära en något svårare terräng att manövrera i. Vi tror det ger stöd till linjen att  avvakta med omläggning av penningpolitiken trots stark ekonomi och inflation nära målet.

Oron för bostadspriser har också smugit sig in i högre spreadar på svenska bostadsobligationer. Med fortsatt låga räntor och tighta spreadar i motsvarande EUR-denominerade papper ser vi fortfarande värde i covered.

Jes Asmussen, Chief Economist Denmark | jeas01@handelsbanken.dk

Ränterullen — Inflationen åter under 2 procent

Säg den lycka som varar för evigt? Efter en period över Riksbankens mål kommer inflationen i oktober återigen ner under 2 procent. Väntad utveckling förvisso, men inte desto mindre huvudbry för Riksbanken. Efter att ha läst protokollet från oktobermötet står vi fast vid vår syn att obligationsköpen inte förlängs efter årsskiftet. För att minska risken för en kronförstärkning tror vi att Riksbanken i stället kommer med andra mer "duvaktiga" åtgärder, via reporäntebanan och genom att påbörja återinvesteringar av kommande förfall redan under 2018.

Covered-spreadar i SEK fortsätter att ha det motigt. Speciellt mot bakgrund av utvecklingen för motsvarande obligationer i EUR. Vi argumenterar för att spreadarna kommer att tighta framöver. 

Ränterullen — Elefanten tvingar Riksbanken vänta längre

Veckans besked från såväl Riksbanken och ECB gav en hel del att tänka på. Ur ett Riksbanksperspektiv är det främst ECB som stökar till det. ECB:s QE-program pågår åtminstone till september 2018, och mycket möjligt längre än så. Det ökar sannolikheten för att Riksbanken förlänger QE in i 2018. Vårt huvudscenario är emellertid att Riksbanken i stället väljer att skjuta på räntebanan och signalera en senare höjning jämfört med idag. Vår syn är att Riksbanken slutligen kommer höja räntan i september 2018.