Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


Ränterullen

Ränterullen — Inflationen åter under 2 procent

Säg den lycka som varar för evigt? Efter en period över Riksbankens mål kommer inflationen i oktober återigen ner under 2 procent. Väntad utveckling förvisso, men inte desto mindre huvudbry för Riksbanken. Efter att ha läst protokollet från oktobermötet står vi fast vid vår syn att obligationsköpen inte förlängs efter årsskiftet. För att minska risken för en kronförstärkning tror vi att Riksbanken i stället kommer med andra mer "duvaktiga" åtgärder, via reporäntebanan och genom att påbörja återinvesteringar av kommande förfall redan under 2018.

Covered-spreadar i SEK fortsätter att ha det motigt. Speciellt mot bakgrund av utvecklingen för motsvarande obligationer i EUR. Vi argumenterar för att spreadarna kommer att tighta framöver. 

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se

Ränterullen — Elefanten tvingar Riksbanken vänta längre

Veckans besked från såväl Riksbanken och ECB gav en hel del att tänka på. Ur ett Riksbanksperspektiv är det främst ECB som stökar till det. ECB:s QE-program pågår åtminstone till september 2018, och mycket möjligt längre än så. Det ökar sannolikheten för att Riksbanken förlänger QE in i 2018. Vårt huvudscenario är emellertid att Riksbanken i stället väljer att skjuta på räntebanan och signalera en senare höjning jämfört med idag. Vår syn är att Riksbanken slutligen kommer höja räntan i september 2018. 

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se

Ränterullen — Global medvind ger grogrund för räntorna

Den globala ekonomin går från återhämtning till högkonjunktur. Även om det finns risk för bakslag bedöms riskbilden vara lägre nu jämfört med årets inledning. Det ger en grogrund för stigande inflation och därmed en normalisering av den globala penningpolitiken. Det skapar i sin tur en miljö för stigande långa räntor.

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se

Ränterullen — Duvaktigt från Brunkebergstorg

Riksbanksfullmäktiges beslut att förnya Ingves och af Jochnicks mandat med fem respektive sex år ökar sannolikheten för att penningpolitiken kommer bli ultraexpansiv under längre tid framöver. Vi ser över vad beslutet får för konsekvenser får vår färdplan för Riksbanken.

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se

Ränterullen — Grundmurad inflation banar väg för Riksbanken

Medan Riksbanken, som väntat, höll fast vid tidigare plan för reporäntan i samband med septembermötet kommer upprepade tecken på att inflationsuppgången är allt annat än tillfällig. Underliggande inhemsk inflation fortsätter att stiga och långsiktiga inflationsförväntningar är åter igen över inflationsmålet. Vi håller fast vid vår färdplan mot en normalisering av den expansiva penningpolitiken.

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se

Ränterullen — Riksbankens färdplan mot det normala

Inflationen under sommaren var betydligt högre än målsatta 2 procent. Inflationen påverkas visserligen för närvarande av metodförändringar som ger positiva inflationsimpulser. Men det underliggande inflationstrycket är också på uppåtgående och omvärlden förefaller också kunna ge lite råg i ryggen när Riksbankens septembermöte står för dörren. Trots det räknar vi med att det blir ett "vänta och se"-möte. Senare under hösten kommer Riksbanken dock att behöva påbörja en kursomläggning. Vi slår fast färdplanen för en räntehöjning.

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se