Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


All Foreign Exchange

FX Pilot — SEK set to strengthen, but not just yet

• US economy performing at the peak of its capacity
• Brexit agreements may be pushed back to next year
• Weak NOK sets the stage for a higher central bank interest rate forecast
• In focus: later hike, but increasingly hawkish messages from the Riksbank

Lars Henriksson, Strategist | lahe06@handelsbanken.se

Kronbladet — Kronförstärkning kommer - men senare

• Amerikansk ekonomi på toppen av sin förmåga
• Brexit-avtal kan dröja till nästa år.
• Svag norsk krona bäddar för högre ränteprognos från centralbanken
I fokus: Senare höjning, men hökigare besked från Riksbanken

Lars Henriksson, Strategist | lahe06@handelsbanken.se

FX Pilot — Shaky krona ahead of election and next Riksbank meeting

• Expectations for the Riksbank have fallen compared to those for the ECB, weakening the krona
• Concerns about Turkey lead to stronger Swiss franc and yen
• Fed predicts more rate rises, despite criticism from President Trump
In focus: Groundless Swexit concerns weaken krona ahead of election

Lars Henriksson, Strategist | lahe06@handelsbanken.se

Kronbladet — Skakig krona inför val och Riksbanksmöte

• Lägre svensk ränta jämfört med euron bakom svagare krona
• Turkisk oro stärker schweizfranc och yen
• Fed ser fortsatta räntehöjningar trots kritik från Trump
• FX Pilot: Helt ogrundad oro för swexit försvagar kronan inför valet

Lars Henriksson, Strategist | lahe06@handelsbanken.se

FX Pilot — Trade conflict deepens

ECB more dovish than expected
Fed hikes rate and remains hawkish
Unchanged interest rate forecast strengthens the SEK
In focus: Stronger SEK in the third quarter

Lars Henriksson, Strategist | lahe06@handelsbanken.se

Kronbladet — Handelskonflikten fördjupas

ECB något duvigare än väntat
Fed höjde räntan och är fortsatt hökaktiga
Oförändrad ränteprognos stärker kronan
I fokus: Starkare krona i det tredje kvartalet

Lars Henriksson, Strategist | lahe06@handelsbanken.se