All Foreign Exchange - FI, FX, Credit and Commodities Strategy - Handelsbanken Capital Markets

 

Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


All Foreign Exchange

FX Pilot — Trade conflict deepens

ECB more dovish than expected
Fed hikes rate and remains hawkish
Unchanged interest rate forecast strengthens the SEK
In focus: Stronger SEK in the third quarter

Lars Henriksson, Strategist | lahe06@handelsbanken.se

Kronbladet — Handelskonflikten fördjupas

ECB något duvigare än väntat
Fed höjde räntan och är fortsatt hökaktiga
Oförändrad ränteprognos stärker kronan
I fokus: Starkare krona i det tredje kvartalet

Lars Henriksson, Strategist | lahe06@handelsbanken.se

FX Pilot — Inflation print next obstacle for the SEK

• Markets expect rate hike from the Fed
• Higher inflation reading in the eurozone
• Reduced political risk behind yen weakness
In focus: Norges Bank to press ahead with a rate hike in September

Halfdan Grangård, Senior Economist | hagr11@handelsbanken.no

Kronbladet — Inflationsutfall nästa anhalt för kronan

• Fed väntas höja räntan
• Högre inflation i euroområdet och lugnare i den Italienska politiken
• Minskad riskbild bakom svagare yen
I fokus: Norges bank höjer räntan i september

Halfdan Grangård, Senior Economist | hagr11@handelsbanken.no

FX Pilot — Italian politics stirring things up for the global markets

• Major risk of Italian snap election impacts the euro 
• Swedish National Debt Office positions itself for stronger krona  
• Slowdown in the European business cycle 
• Interesting referendum in Switzerland 
In focus: Italy - a foreign country

Lars Henriksson, Strategist | lahe06@handelsbanken.se

Kronbladet — Italiensk politik stökar till det på de globala marknaderna

• Stor risk för Italienskt nyval påverkar euron
• Riksgälden tar position för starkare krona
• Avmattning i den europeiska konjunkturen
• Spännande omröstning i Schweiz
I fokus: Italien - ett annat land

Lars Henriksson, Strategist | lahe06@handelsbanken.se